SubsidieTotaal
Abonneer
  Go Search
Verfijn op: nieuws regelingen bibliotheek alles
 
30-09-2016 - Provincie Zeeland -
Zeeland stelt Subsidie kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen vast
Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is uitgebreid met een hoofdstuk 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsi...
lees verder

30-09-2016 - Provincie Overijssel -
Subsidieplafond regeling verwijderen asbestdaken bedrijfslocaties Overijssel bereikt
Bedrijven, met een vestiging in Overijssel kunnen een subsidie aanvragen voor het verwijderen en afvoeren van asbestdaken. D...
lees verder

30-09-2016 - ZonMw -
ZonMw kondigt Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag aan
In de media is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip o...
lees verder

30-09-2016 - Provincie Flevoland -
Flevoland publiceert openstellingsbesluit voor natuur- en landschapsbeheer 2017
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het Openstellingsbesluit 2017-2 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Fle...
lees verder

30-09-2016 - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap -
Subsidie extern advies verduurzaming scholen binnenkort geopend
Schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf 3 oktober 2016 subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advi...
lees verder

30-09-2016 - Provincie Utrecht -
Subsidie samenwerking voor innovaties in Utrecht binnenkort geopend
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het Openstellingsbesluit POP3 samenwerking voor innovaties gepubliceerd. Aanvragen ku...
lees verder

30-09-2016 - Europese Unie -
Nieuwe Creatieve Europe oproep voor Ondersteuning van filmfestivals gepubliceerd
De Europese Unie heeft een nieuwe call binnen het subprogramma Media van het Creative Europe Programma 2014-2020 bekendgemaa...
lees verder

30-09-2016 - Provincie Gelderland -
Openstellingsbesluit LEADER-Achterhoek gedeeltelijk ingetrokken
Op 24 mei 2016 publiceerde de provincie Gelderland het Openstellingsbesluit voor de paragraaf Uitvoering projecten LEADER-Ac...
lees verder

30-09-2016 - Provincie Drenthe -
Wijziging openstellingsbesluit LEADER Drenthe
De provincie Drenthe heeft een wijziging van het Openstellingsbesluit POP3 uitvoering LEADER gepubliceerd. De wijziging betr...
lees verder

30-09-2016 - Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen -
Geschiedenis van de Natuurwetenschappen incl. Wiskunde, Geneeskunde en Techniek - Langerhuizen bate 2017 (€ 15.000)
Bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) kunnen tot en met 31 januari 2017 aanvragen worden inge...
lees verder

Subsidiescan

Met de Subsidiescan kunt u snel de geschikte subsidieregelingen en fondsen voor uw project vinden door een of meer kenmerken te selecteren.


 Twitter

Het laatste nieuws als eerste lezen? Volg SubsidieTotaal op Twitter!