SubsidieTotaal
Abonneer
  Go Search
Verfijn op: nieuws regelingen bibliotheek alles
 
24-10-2014 - Prins Bernhard Cultuurfonds -
Cultuurfonds Zuid-Holland maakt deadlines voor 2015 bekend
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland richt zich op verschillende sectoren op cultureel gebied, waaronder publicaties...
lees verder

24-10-2014 - Shell liveWIRE -
Finalisten Shell LiveWIRE award bekendgemaakt
De Shell LiveWIRE Award wordt ieder jaar uitgereikt aan een jonge ondernemer (onder de 35 jaar) die de jury weet te overtuig...
lees verder

24-10-2014 - Europese Unie - 07 Innovatie
Infomatiedag duurzame landbouw Europees Innovatiepartnerschap (EIP)en Horizon 2020
Op 9 december 2014 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met Directie Agrokennis van het Min...
lees verder

24-10-2014 - Provincie Friesland -
Subsidieregeling Talint foar Fryslân II vanaf 10 november 2014 geopend voor aanvragen
Friese werkgevers kunnen met ingang van 10 november subsidie aanvragen voor het voor één jaar in dienst nemen van een of mee...
lees verder

24-10-2014 - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap -
Voortgang BRIM subsidie bekendgemaakt
Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekenningen en afwijzi...
lees verder

24-10-2014 - Ministerie van Buitenlandse Zaken -
Call Humanitaire hulp Syrië via Nederlandse ngo's 2014 verlengd
Minister Ploumen (Buitenlandse Zaken) heeft het Beleidskader Verlenging humanitaire hulp Syrië via Nederlandse Ngo’s 2014 ge...
lees verder

24-10-2014 - Provincie Overijssel -
Overijssel organiseert prijsvraag om leegstandprobleem aan te pakken
Jonge ontwerpers en ondernemers in Overijssel kunnen tot en met 29 november 2014 deelnemen aan de prijsvraag Ruimte voor rui...
lees verder

24-10-2014 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport -
Tweede Kamer geïnformeerd over beter rendement van kennis en innovatie in de sport
Minister Schippers (Volksgezondheid en sport) wil de kennis en innovatie in de sport beter laten renderen. Dit is niet allee...
lees verder

24-10-2014 - Agentschap SZW -
Stand van zaken ESF Duurzame Inzetbaarheid op 24 oktober 2104
Op 15 oktober 2014 is de aanvraagperiode voor het ESF-onderdeel Duurzame Inzetbaarheid geopend. Voor deze indienperiode, die...
lees verder

24-10-2014 - Belastingdienst -
Minister Asscher bestudeert voorstel voor aanpassing premiekorting voor werkloze jongere
Sinds 1 juli 2014 komen werkgevers die een jongere werknemer tussen de 18 en 27 jaar met een WW- of bijstandsuitkering in di...
lees verder

Subsidiescan

Met de Subsidiescan kunt u snel de geschikte subsidieregelingen en fondsen voor uw project vinden door een of meer kenmerken te selecteren.


 Twitter

Het laatste nieuws als eerste lezen? Volg SubsidieTotaal op Twitter!