SubsidieTotaal
Abonneer
  Go Search
Verfijn op: nieuws regelingen bibliotheek alles
 
27-07-2016 - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) -
Subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI) 2016 opent op 22 augustus
Glastuinbouw ondernemers kunnen vanaf 22 augustus 2016 een aanvraag indienen voor de subsidie Marktintroductie energie-innov...
lees verder

27-07-2016 - Netherlands eScience Center -
Indiening geopend voor Young eScientist Award 2016 (€ 50.000)
Talentvolle, jonge onderzoekers kunnen tot 1 september 2016 een vernieuwend idee indienen voor de Young eScientist Award 201...
lees verder

27-07-2016 - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) -
RVO biedt mogelijkheid om subsidieaanvraag STEP te wijzigen
Door de wijzigingen die per 1 juli 2016 zijn doorgevoerd bij de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP), kan...
lees verder

27-07-2016 - Europese Unie -
LEADER subsidie in Drenthe succesvol van start
Afgelopen voorjaar opende in veel regio's de LEADER subsidie. De regeling is bedoeld voor samenwerkingsprojecten in de regio...
lees verder

26-07-2016 - Europese Unie -
European Commission adopted the ERC Work Programme 2017, new call launched
The European Research Council (ERC) has announced its 2017 grant competitions with a total budget around €1.8 billion. It is...
lees verder

26-07-2016 - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap -
Slecht Weer Fonds nu ook officieel bekendgemaakt
Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten heeft de Regeling voor het verstrekken van een bijdrage aan festivals die door onvoo...
lees verder

26-07-2016 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport -
ZonMw publiceert oproep voor ontwikkeling kwaliteitsstandaard overbelaste mantelzorg
Vanaf 2015 stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling...
lees verder

26-07-2016 - Provincie Limburg - 03 Plattelandsontwikkeling
Nieuwe subsidie voor verbetering grondwaterkwaliteit in Limburg
Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieverordening Inrichting Landelijk gebied Limburg uitgebreid met de paragraaf 'Waardenet...
lees verder

26-07-2016 - Fonds Podiumkunsten -
Wijziging Programmeringssubsidies festivals Fonds Podiumkunsten gepubliceerd
Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten heeft de eerder aangekondigde herziening van de subsidie voor het programmeren van f...
lees verder

26-07-2016 - Provincie Friesland -
Friesland maakt nieuwe subsidies bekend voor plattelandsontwikkeling
Gedeputeerde staten van Friesland hebben nieuwe openstellingsbesluiten bekendgemaakt in het kader van het Plattelandsontwikk...
lees verder

Subsidiescan

Met de Subsidiescan kunt u snel de geschikte subsidieregelingen en fondsen voor uw project vinden door een of meer kenmerken te selecteren.


 Twitter

Het laatste nieuws als eerste lezen? Volg SubsidieTotaal op Twitter!